Przeciwstawiamy się stabilizacji przedmiotów, bo trwałość przedmiotu wywołuje trwałość jego znaczenia, a trwałość znaczeń powoduje produkcję zdezaktualizowanych przedmiotów. Starając się uważnie obserwować procesy socjo-kulturowe konsekwentnie zajmujemy się realnie istniejącą, "analogową" rzeczywistością odnoszącą się do tego co

"TU I TERAZ".